Lõhn

Lõhnakontsentratsiooni mõõtmine

Paljude erinevate sektorite ettevõtete jaoks on kõige olulisem õhusaaste probleem lõhn, mis on ümbritsevale elanikkonnale sageli ebameeldiv koorem. Lõhnade korral peab ettevõte välja töötama lõhnade kõrvaldamise tegevusprogrammi.

Esiteks määratakse lõhna kontsentratsioon mõõtmistega. Keskkonnauuringute labor teostab lõhnakontsentratsiooni mõõtmisi vastavalt rahvusvahelise standardi LVS EN 13725: 2004 “Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry method” (“Õhukvaliteet - lõhnakontsentratsiooni määramine dünaamilise olfaktomeetria abil”) (eestis vastab standardi EVS-EN 13725:2005/AC:2006) nõuetele. Lõhnakontsentratsioon määratakse Kanada firma Scentroid toodetud olfaktomeetriaga. Tulemuste kohaselt hindavad ELLE spetsialistid nii ettevõtte lõhnaaine põhjustatud häirete hindamist kui ka sellega seotud probleemide hindamist laiemalt.

E-ninad

Praegune praktika näitab, et laboriekspertide kohale jõudmiseks ja lõhna mõõtmiseks vajalik aeg võib kesta mitu päeva. Juhtudel, kui on vaja pidevalt hinnata lõhnasaastet, on lahendus kasutada elektrokeemilisi, metalloksiidi ja fotoionisatsiooni detektoreid, mida nimetatakse ka "elektroonilisteks ninateks", mis teostavad lõhna kontsentratsiooni pidevat näitlikku mõõtmist. Kogunenud andmeid saab võrrelda normatiivaktides sätestatud lõhnakontsentratsiooni sihtväärtusega.

Lõhnakontsentratsiooni pidevateks indikatiivseteks mõõtmisteks kasutab ELLE lõhna- ja lenduvate orgaaniliste ühendite seireseadmeid WT1 ja WT2, mille on valmistanud Prantsusmaa ettevõte Ellona.

ELLE keskkonnauuringute labor on ainus Balti regiooni labor, mis on akrediteeritud keskkonnas elektrooniliste ninadega lõhna kontsentratsiooni mõõtmiseks.

Labor kalibreerib seirejaamu, rakendades rahvusvahelises standardis LVS EN 13725: 2004 “Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry method” („Õhukvaliteet - lõhnakontsentratsiooni määramine dünaamilise olfaktomeetria meetodil”) (eestis vastab standardi EVS-EN 13725:2005/AC:2006)  täpsustatud lõhna mõõtmise meetodit, tagades tulemuste kõrge kvaliteedi.

Silver Lind
Juhatuse liige
Silver Lind
Telefon:
+372 6117 696

Kuidas me saame Teid aidata?

Võtke meiega ühendust
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English