Seadmed

Pakume oma klientidele ülitäpsete seadmetega kaasaegseid lahendusi. Õhukvaliteedi, sealhulgas lõhna saaste ja müra haldamise võimalike probleemide kindlakstegemiseks kasutame mõõtmiseks ja pidevaks jälgimiseks maailmatasemel seadmeid. Kogu meie kasutatava varustuse saab ka rentida või osta.

 

 

Smart Noise Monitor

Smart Noise Monitor

Pakume oma klientidele Balti regioonis müra jälgimisseadmeid DUO ja CUBE, mida toodab Prantsuse ettevõte 01 dB METRAVIB Acoem Group. Selliseid seadmeid kasutavad nii omavalitsused kui ka ettevõtted erinevates tootmis- ja ehitussektorites kogu Euroopas.

ELLE pakub klientidele seadmete rentimist või pikaajalist keskkonnamüra seireteenust.

Seadmete kirjeldus

GRIMM 

Alates 2008. aasta septembrist pakub ELLE kõigis kolmes Balti riigis Saksa ettevõtte Grimm Aerosol Technik GmbH toodetud keskkonnatolmu seireseadmeid. GRIMM-instrumendid on mõeldud pikaajaliseks väliseire toiminguteks osakeste PM10, PM2,5 ja PM1 kontsentratsiooni pidevaks mõõtmiseks, kogudes samal ajal meteoroloogilisi andmeid. Mõõtmismeetod - osakeste loendamine valguskiire hajutamise teel - vastab Läti ja Euroopa Liidu normatiivaktide nõuetele.

Vajadusel pakub ELLE ka selle seadme kasutajatele koolitust ja tugiteenuseid ning seadme garantiiteenindust ja garantiijärgset hooldust. Elle poolt on võimalik seadmete rentimine või pikaajalised PM10, PM2.5 ja PM1 seireteenused kliendi juures.

ELLE tarnib ka Grimm Aerosol Technik GmbH toodetud siseruumides kasutatavaid tolmu seireseadmeid ning nanoosakeste mõõteseadmeid.

Kõigi ümbritseva tolmu jälgimise vahendite ja seadmete kataloog

GRIMM Environmental Dust Monitor (model #11D)

GRIMM Environmental Dust Monitor (model #11D)

Handheld environmental dust monitoring tool - GRIMM Environmental Dust Monitor (model # 11D). Seade koosneb kaasaskantavast instrumendist, mis on ette nähtud PM10, PM2,5 ja PM1 kontsentratsioonide pidevaks mõõtmiseks.

Seadmete kirjeldus
GRIMM Environmental Dust Monitor (model #164)

GRIMM Environmental Dust Monitor (model #164)

Mobiilne keskkonnatolmu seireseade - GRIMM Environmental Dust Monitor (mudel # 164). Seade koosneb täisautomaatsest instrumendist PM10, PM2,5 ja PM1 kontsentratsioonide pidevaks mõõtmiseks ja välimahutist koos sisseehitatud kütteseadme, õhuvoolu kuivatiga, samuti temperatuuri, suhtelise niiskuse, tuule kiiruse ja tuule suuna anduritega.

Seadmete kirjeldus
GRIMM Rack-mounted Environmental Dust Monitor (modelis #180)

GRIMM Rack-mounted Environmental Dust Monitor (modelis #180)

Statsionaarne keskkonnatolmu seire tööriist - riiulile paigaldatav keskkonnatolmu jälgija GRIMM (mudel # 180). See on täisautomaatne seade PM10, PM2,5 ja PM1 kontsentratsioonide pidevaks mõõtmiseks, mis sobib paigutamiseks standardsesse õhukvaliteedi seireseadmete konteinerisse ja integreerimiseks piirkondlikesse või riiklikesse seirevõrkudesse.

Seadmete kirjeldus
GRIMM Environmental Outdoor Wide-range Aerosol Spectrometer (WRAS – model #665)

GRIMM Environmental Outdoor Wide-range Aerosol Spectrometer (WRAS – model #665)

Atmosfääri uurimissüsteem, mis võimaldab mõõta kontsentratsiooni ja osakeste arvu, määrates aerosoolide suuruse jaotuse vahemikus 5 nm kuni 30 μm 70 erineva suurusega kanalil. See varustus sobib pikaajaliseks välitingimustes töötamiseks.

Seadmete kirjeldus

Lõhnaainete määramine dünaamilise olfaktomeetriga

ELLE pakub oma Balti regiooni klientidele Prantsuse ettevõtte Ellona toodetud lõhna- ja lenduvate orgaaniliste ühendite seireseadmete WT1 ja WT2 ostmist. See seade on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks nii väli- kui ka sisetingimustes ning võimaldab pidevalt mõõta keskkonnas leiduvate lõhnade ja keemiliste ühendite kontsentratsioone ning samal ajal koguda meteoroloogilisi andmeid.

Sõltuvalt kliendi vajadustest ja tegevusvaldkonnast võivad seadmed olla varustatud:

• elektrokeemilised detektorid (vesiniksulfiid, ammoonium ja merkaptaanid)

• mitmesugused metalloksiididetektorid (hõlmavad paljusid aineid)

• fotoioniseerimine või lenduvate orgaaniliste ühendite detektor.

Seirejaamade kalibreerimine toimub standardis LVS EN 13725: 2004 „Õhukvaliteet - lõhnakontsentratsiooni määramine dünaamilise olfaktomeetriga” (Eestis vastab standardile EVS-EN 13725:2005/AC:2006) täpsustatud lõhna mõõtmise meetodi abil. Kalibreerimise käigus võrdsustatakse seirejaama mõõtmised laboris saadud ekspertide kogu hinnanguga ja matemaatilise mudeli abil teisendatakse instrumentaalsete mõõtmiste tulemused inimese lõhnatajust korreleeruvaks lõhnakontsentratsiooniks.

ELLONA-WT1

ELLONA-WT1

Silver Lind
Juhatuse liige
Silver Lind
Telefon:
+372 6117 696
Toomas Pallo
Arendusjuht/partner
Toomas Pallo
Telefon:
+372 6117 691

Kuidas me saame Teid aidata?

Võtke meiega ühendust
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English