Keskkonnapoliitika- ja õigus

Keskkonnapoliitika

Tuginedes oma pikaajalisele praktilisele valdkondlikule kogemusele, pakub ELLE tuge keskkonnapoliitika kujundamisel ja strateegiliste dokumentide väljatöötamisel nii riigi või omavalitsuse tasandil, kui ka üksikettevõtte tasandil. Samuti osalevad ELLE eksperdid rahvusvaheliste organisatsioonide töös, toetades keskkonnapoliitikate elluviimist lisaks Balti riikidele ka kaugemal.

Keskkonnaõigus

ELLE spetsialistidel on lai kogemus nii siseriiklike kui rahvusvaheliste õigusaktide nõuete ja nende rakendamise analüüsimisel.

Muuhulgas pakume oma klientidele nende ettevõtte eripärast lähtuvat õigusaktide nõuete analüüsi, juurutamise ja regulaarse ülevaatuse teenust. Taoline ülevaade on eriti oluline keskkonnajuhtimissüsteemi juurutavate ettevõtete jaoks. Koostöös oma Läti ja Leedu sõsarettevõtetega suudame vajadusel pakkuda ülevaadet ja analüüsi paralleelselt kõigi Balti riikide õigusaktide kohta.

ELLE eksperdid osalevad rahvusvahelistes projektides nõustades riike EL keskkonnanõuete üle võtmisel. Samuti võtame sageli osa Euroopa poliitikate ja direktiivide kohaliku rakendamise järelhindamisel ja tagasiside andmisel.

Suutlikkuse tõstmine

ELLE konsultandid on toetanud erinevate riikide ametiasutusi oma institutsionaalse loodus- ja keskkonnakaitsealase suutlikkuse tõstmisel – tegevuste planeerimisel, struktuuride ja funktsioonide optimeerimisel, täiendõppel jms. Oleme aidanud arendada ametnike ja spetsialistide oskusi ja teadmisi.

Lisaks Eestile ja teistele Balti riikidele töötame paljudes välisriikides. Üheks ulatuslikumaks projektiks, mille ELLE eksperdid läbi viisid, oli Maailmapanga rahastatud keskkonnakorraldus süsteemi sisseseadmine Usbekistanis, keskkonnategevuskava koostamise toetamine Gruusias. ELLE on töötanud ka Kõrgõzstanis, Kasahstanis, Türkmenistanis, Jordaanias, Ukrainas, Gruusias, Bosnia-Hertsegoviinas ja mujal.

Koolitused

Pikaajaline praktiline kogemus annab ELLEle võimaluse pakkuda erialaseid koolitusi erinevates keskkonnakaitsega seotud valdkondades, sealhulgas näiteks: keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamine, keskkonnaalased õigusaktid, siseaudiitorite koolitamine, ettevõtte keskkonnaaspektide määramine jm.

Osaleme aktiivselt ka erinevate kõrgkoolide loengute andmisel. Meie koostööpartneriteks on nt Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, Tartu Ülikooli Türi Kolledž, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool.

Koolitusprogrammi koostamisel lähtume kliendi individuaalsetest vajadustest.

Projektide ja programmide hindamine

ELLE konsultandid on hinnanud erinevates riikides läbiviidud nii riiklike kui rahvusvaheliste projektide ning programmide elluviimist.

Alates 2001. aastast osaleb ELLE EL LIFE programmi rakendamise seires, pakkudes projektide seiret kõigis Põhja- ja Baltimaades, Poolas ja Venemaal. LIFE projektide hindamine toimub koostöös 10 partnerorganisatsiooniga läbi EEIG NEEMO.

Kuidas me saame Teid aidata?

Võtke meiega ühendust
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English