Juhtimissüsteemid ja auditid

Keskkonnajuhtimissüsteemid (ISO 14001, EMAS)

ELLE konsultandid pakuvad asutustele ja ettevõtetele abi keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamisel ja arendamisel vastavalt ISO 14001 standardi või Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi EMAS nõuetele. Kliente toetatakse ka keskkonnajuhtimissüsteemide üksikute elementide rakendamisel, näiteks personali koolitamisel ja siseauditi läbi viimisel. Aitame ettevõtetel leida just neile sobivad  võimalused ja vahendid oma tegevuse suunamiseks.

ELLE ekspertidel on pikaajaline kogemus keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamisel erineva suuruse ning tegevusvaldkonnaga ettevõtetes nii Eestis kui välisriikides. Teeme koostööd Bureau Veritasega - sertifitseerimise valdkonna juhtiva ettevõtega maailmas.

Auditeerimine

ELLE-l on pikaajaline auditeerimiskogemus keskkonnajuhtimissüsteemide, kvaliteedijuhtimissüsteemide ning töötervishoiu ja tööohutuse valdkondades. Abistame ettevõtteid sõltumatu eksperdina nii siseauditite, teise osapoole auditite kui kolmanda osapoole auditite läbi viimisel.

ISO ja OHSAS standardite juhtimissüsteemide sertifitseerimist saavad läbi viia selleks vastavat koolitust saanud audiitorid nõuetekohaselt akrediteeritud ettevõttest. ELLE OÜs omab Toomas Pallo nii juhtimissüsteemide kui ka integreeritud süsteemide auditeerimise pädevust ning kogemust.

Samuti teostab ELLE keskkonnaalaseid Due Diligence auditeid. Keskkonnaalane Due Diligence auditi eesmärk on anda sõltumatut informatsiooni ettevõtte tegelikust seisundist, tuues välja keskkonnaaspektidega seotud riskid ja võimalikud varjatud kulud.

ELLE on teinud edukalt koostööd rahvusvaheliste ettevõtetega nagu ERM (harukontorid Poolas, Ühendkuningriikides ja Saksamaal), Ramboll, SWECO, Pöyry jt.

Kuidas me saame Teid aidata?

Võtke meiega ühendust
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English